Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της χρήσης του Δικτυακού Τόπου

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των Καταναλωτών / Χρηστών του Δικτυακού Τόπου και του ιδιοκτήτη του Δικτυακού Τόπου που προκύπτουν σε σχέση με την προβολή του ιστότοπου, τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν καθώς και σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πώλησης/αγοράς για πώληση/αγορά με ηλεκτρονικά μέσα.

Η ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία Hase Logistik, Αριθ. ρυθ. 203465, έδρα: Sham Peng Tong Plaza, 103, Βικτώρια, Mahe, Σεϋχέλλες.
Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις αγορές προϊόντων που πωλούνται σε αυτόν τον ιστότοπο. Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας σε αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτoύς.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα ισχύουν από όταν δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και είναι δική σας ευθύνη να τις διαβάσετε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, και η συνέχεια χρήσης της Ιστοσελίδας σημαίνει ότι αποδέχεστε και δεσμεύεστε από τους τελευταίους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1. Ο παρών ιστότοπος λειτουργεί από την Hase Logistik. Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι «εμείς», «εμάς» και «μας» αναφέρονται στην Hase Logistik. Η Hase Logistik προσφέρει αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, και των υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν τον δικτυακό τόπο προς εσάς, τον Χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

2. Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ή την αγορά από εσάς, συμμετέχετε στην Υπηρεσία μας και συμφωνείτε να δεσμέυεστε από τους παρακάτω γενικούς όρους και προϋποθέσεις ("Όροι και Προϋποθέσεις", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ρητρών και πολιτικών που αναφέρονται εδώ και/ή είναι διαθέσιμο μέσω υπερσυνδέσμου. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χρηστών που είναι προγράμματα περιήγησης, πωλητές, πελάτες, έμποροι και/ή συνεισφέροντες περιεχομένου.

3. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

4. Οποιεσδήποτε νέες λειτουργίες ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα υπόκεινται επίσης στους Όρους και Προϋποθέσεις. Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπο. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για αλλαγές. Η συνέχεια χρήσης ή η πρόσβαση στον ιστότοπο μετά την απόσπαση οποιωνδήποτε αλλαγών αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών.

I. Ορισμός των όρων που χρησιμοποιούνται στο κείμενο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων:

Δικτυακός τόπος: (“ιστότοπος”, “ιστοσελίδα”) είναι μια ξεχωριστή θέση στο παγκόσμιο δίκτυο διαδικτύου που είναι προσβάσιμη μέσω της ενοποιημένης διεύθυνσης (URL) του πρωτοκόλλου HTTP, HTTPS ή άλλου τυποποιημένου πρωτοκόλλου και περιέχει αρχεία, προγράμματα, κείμενο, ήχο, εικόνα, ή άλλα υλικά και πόρους .

Πλατφόρμα πληροφοριών για ηλεκτρονικές αγορές: είναι ένα πλήρες προϊόν που επιτρέπει στους Καταναλωτές / Χρήστες να έχουν πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες μέσω υπερσυνδέσμων σε πόρους που βρίσκονται στο διακομιστή του Ιδιοκτήτη ή σε άλλους διακομιστές πέρα από τον έλεγχο του τελευταίου.

Ο καταναλωτής/χρήστης είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αλληλεπιδρά με κάποιο τρόπο με την πλατφόρμα πληροφοριών για ηλεκτρονικές αγορές.

Το Όνομα χρήστη/ Καταναλωτή είναι ένας μοναδικός κωδικός γραμμάτων, αριθμών και σημείων, που επιλέγονται από τον Καταναλωτή / Χρήστη με τον οποίο αυτός διακρίνεται στις σχέσεις του με τον Προμηθευτή.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι ένας κώδικας με γράμματα, αριθμούς και σύμβολα, ο οποίος μαζί με το Όνομα Χρήστη/Καταναλωτή εξατομικεύει τον χρήστη και ο οποίος μαζί με το Όνομα Χρήστη/Καταναλωτή χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο προφίλ του Καταναλωτή / Χρήστη.

Το προφίλ του καταναλωτή/χρήστη είναι ένα καθορισμένο τμήμα του Δικτυακού τόπου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον Καταναλωτή / Χρήστη που παρέσχε κατά την εγγραφή του και οι οποίες διατηρήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από την Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465, τον Προμηθευτή, αποκλειστικά για τους σκοπούς του Άρθρου 4, παρ. 1, σημείο 3 του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το προφίλ του Καταναλωτή είναι προσβάσιμο με την καταχώριση του Ονόματος Χρήστη/ Καταναλωτή (email) και του κωδικού πρόσβασης. Το προφίλ του Καταναλωτή / Χρήστη επιτρέπει στον Καταναλωτή / Χρήστη να προβάλλει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα του, που εισήγαγε κατά την εγγραφή του ανά πάσα στιγμή, καθώς και να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις παραγγελίες αγοράς του, του παρέχει την ευκαιρία να αρνηθεί τη λήψη μηνυμάτων με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση και άλλα.

Η τιμή είναι η τιμή που αναφέρεται για κάθε τιμή προϊόντος ενός αγαθού, που αντιπροσωπεύει την αξία ενός στοιχείου που αναγράφεται στο αντίστοιχο νόμισμα.

Τιμή - παράδοση είναι η τιμή της παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων.

Η τελική τιμή είναι το άθροισμα της τιμής του επιλεχθέντος προϊόντος/ων και της τιμής παράδοσης.

Το προϊόν είναι ένας συγκεκριμένος τύπος αγαθού που έχει τη δική του ταυτότητα και εξατομίκευση.

II. Πολιτική Απορρήτου

Η πλατφόρμα πληροφοριών για ηλεκτρονικές αγορές που βρίσκεται στη διεύθυνση διαδικτύου κάτω από τον τομέα της Ιστοσελίδας παρέχει στους Καταναλωτές / Χρήστες τη δυνατότητα αγοράς αγαθών εφοδιασμού τροφίμων και καλλυντικών χωρίς να απαιτεί την καταχώρηση ενός προφίλ του Χρήστη. Εάν ο Καταναλωτής / Χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει ένα προφίλ, ο τελευταίος πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα, ενώ αν ο Καταναλωτής / Χρήστης αρνηθεί να κάνει εγγραφή, ο τελευταίος πρέπει να ακολουθήσει μόνο τα βήματα που αφορούν την παραγγελία.

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα πληροφοριών για ηλεκτρονικές αγορές, ο Καταναλωτής / Χρήστης συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος ενδέχεται να συγκεντρώσει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία πληκτρολογείτε και υποβάλλετε, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.

2. Δεδομένα που επιτρέπουν στον ιστότοπο να αναγνωρίζει τον καταναλωτή / χρήστη, τις προτιμήσεις του και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής / χρήστης χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο.

3. Η διεύθυνση IP του Καταναλωτή / Χρήστη (αυτός είναι ο ατομικός αριθμός αναγνώρισης του υπολογιστή) η οποία καταγράφεται αυτόματα από τον διακομιστή ιστού. Αυτό χρησιμοποιείται για να σημειωθεί το ενδιαφέρον του Καταναλωτή / Χρήστη στην Ιστοσελίδα.

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους εξής σκοπούς:

1. Επεξεργασία της παραγγελίας σας, διατηρώντας τα αρχεία εγγύησης και παρέχοντας υπηρεσίες μετά την πώληση (μπορούμε να μεταφέρουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους για να προμηθεύσουμε/παραδώσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή/και να παρέχουμε εξυπηρέτηση μετά την πώληση).

2. Διενέργεια ελέγχων ασφάλειας (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διαβίβαση των στοιχείων σας σε οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων, οι οποίοι θα ελέγχουν τα στοιχεία που τους παρέχουμε σε δημόσιες και ιδιωτικές βάσεις δεδομένων και ενδέχεται να τηρούμε ένα αρχείο από αυτόν τον έλεγχο που θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικούς ελέγχους ασφαλείας - αυτό βοηθά στην προστασία από δόλιες συναλλαγές για εσάς και για εμάς).

3. Συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις - Ο ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τρίτους για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως επεξεργασία παραγγελιών, διαλογή δεδομένων, παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο ο Καταναλωτής/Χρήστης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και επικοινωνία με οποιονδήποτε τρόπο με τον Καταναλωτή/Χρήστη.

4. Ο δικτυακός τόπος θα ήθελε επίσης να ενημερώσει τον Καταναλωτή / Χρήστη για διάφορες προσφορές, αγαθά και υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον Καταναλωτή / Χρήστη. Ο καταναλωτής / χρήστης μπορεί δεχθεί επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, SMS ή άλλων μέσων, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογιών. Εάν ο Καταναλωτής / Χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει αυτές τις επικοινωνίες, ο Καταναλωτής / Χρήστης μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή ειδοποιώντας την Ιστοσελίδα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα “No Marketing" ή "Unsubscribe" ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος κάθε email που αποστέλλεται από την Ιστοσελίδα ή από τρίτους που συνδέονται με την Ιστοσελίδα.

III. Προφίλ, Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Καταναλωτή/Χρήστη (εγγεγραμμένου και μη εγγεγραμμένου)

Οι κανόνες αυτού του τμήματος των παρόντων Γενικών Όρων ισχύουν για τον Καταναλωτή / Χρήστη για τον οποίο θα μπορούσε να συναχθεί ότι είναι Καταναλωτής / Χρήστης με βάση τα δεδομένα που παρέχονται κατά τη σύναψη της συμφωνίας πώλησης / αγοράς και κατά την εγγραφή στην πλατφόρμα πληροφοριών, σύμφωνα με την οδηγία 97/7 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, σχετικά με τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.

1. Βήματα

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα προφίλ καταναλωτή / χρήστη μπορούν να δημιουργηθούν τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα. Για να δημιουργηθεί ένα ενεργό προφίλ Καταναλωτή / Χρήστη, το άτομο πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα εγγραφής που είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα παρέχοντας μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλήρη ονόματα, διεύθυνση παράδοσης, αριθμό τηλεφώνου και έναν κωδικό πρόσβασης. Το συμπληρωμένο έντυπο γίνεται ηλεκτρονικό έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο. 3 του EDESA, κατά την εγγραφή του ο Καταναλωτήσ/Χρήστης δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς Όρους και ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του EDESA το γραπτό έντυπο θα θεωρείται ότι τηρείται εάν δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό έγγραφο και αμφότερα τα μέρη της συμφωνίας δεσμεύονται από αυτά.
Με την εγγραφή στην πλατφόρμα, ο Καταναλωτής/Χρήστης επιβεβαιώνει ότι τα δεδομένα που παρέχονται στο έντυπο εγγραφής είναι σωστά και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των τρίτων.

2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Καταναλωτή/Χρήστη

Α. Ο Καταναλωτής/Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειές του που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου μέσω του προφίλ του, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών που έχουν συναφθεί και των πληρωμών που πραγματοποιούνται. Κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο καταναλωτής/ χρήστης πρέπει να αποφεύγει τη διεξαγωγή ενεργειών που παραβιάζουν τη νομοθεσία.

B. Ο Καταναλωτής / Χρήστης δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους καθώς και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

Γ. Ο Καταναλωτής / Χρήστης δεν επιτρέπεται να ανακτά, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να διαγράφει, να δημοσιεύει, να διανέμει και να δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους πόρους πληροφοριών που φορτώνονται στην Ιστοσελίδα και δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί δική του βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή με βάση τους πληροφοριακούς πόρους των βάσεων δεδομένων, που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα, χωρίς τη ρητή άδεια της Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465 ή συνδεδεμένων τρίτων μερών.

IV. Παραγγελία

1. Οι τιμές των Προϊόντων που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αγορών προσβάσιμων μέσω του τομέα της Ιστοσελίδας αποτελούν τιμές χωρίς την τιμή παράδοσης. Η τιμή παράδοσης προσδιορίζεται ξεχωριστά κατά την εκτέλεση της παραγγελίας.

2. Ο Καταναλωτής / Χρήστης χρησιμοποιεί κυρίως τη διασύνδεση της ιστοσελίδας της  Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465/ του Προμηθευτή, για τη σύναψη συμβάσεων πώλησης/ αγοράς για τα αντικείμενα που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα πληροφοριών για ηλεκτρονικές αγορές.

3. Η συμφωνία μεταξύ της Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465/ του Προμηθευτή και του Καταναλωτή/ Χρήστη αποτελούν τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

4. Η παρούσα Συμφωνία θεωρείται ότι συνάπτεται από τη στιγμή της συμπλήρωσης και επιβεβαίωσης της φόρμας εγγραφής στην πλατφόρμα πληροφοριών από τον Καταναλωτή / Χρήστη για την αντίστοιχη παραγγελία. Η σύμβαση πώλησης / αγοράς θεωρείται ότι συνάπτεται από τη στιγμή που η πώληση / αγορά έχει δηλωθεί από τον Καταναλωτή / Χρήστη μέσω της διεπαφής της Ιστοσελίδας.

5. Για τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας καθώς και για τη σύναψη της συμφωνίας πώλησης / αγοράς, ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Καταναλωτή / Χρήστη με κατάλληλο τρόπο με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την εγγραφή στην περίπτωση που παρέχεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Η Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465 / ο Προμηθευτής, παραδίδει τα εμπορεύματα στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Καταναλωτής / Χρήστης και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα δεδομένα που παρέχονται από τον Καταναλωτή / Χρήστη είναι εσφαλμένα ή παραπλανητικά.

7. Βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο Καταναλωτής / Χρήστης για να τοποθετήσει και να έχει μια έγκυρη παραγγελία:

Επιλογή προϊόντος κατά τύπο και προδιαγραφή.
προσθήκη στο “καλάθι".
εγγραφή - για νέο χρήστη ή είσοδο στο σύστημα της πλατφόρμας πληροφοριών - για ήδη εγγεγραμμένους Χρήστες ή επιλογή της επιλογής χωρίς εγγραφή.
επιλογή της μεθόδου πληρωμής που θα είναι η πιο βολική για τον καταναλωτή / χρήστη καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η παράδοση (με courier ή άλλο).
εξοικείωση με τους γενικούς όρους χρήσης και αποδοχή τους.
Αφού ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, ο Καταναλωτής/ Χρήστης επιβεβαιώνει την παραγγελία ξανά στον ιστότοπο και αυτή η πράξη επικυρώνει την παραγγελία και έχει δεσμευτική ισχύ για τα μέρη.
8. Κανόνες παραγγελίας: Η συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Καταναλωτή / Χρήστη και του Δικτυακού Τόπου είναι μια συμφωνία απομακρυσμένης πώλησης υπό τους όρους των πληρωμών με προπληρωμή και με αντικαταβολή. Οι τρόποι και οι μέθοδοι πληρωμής έχουν ως εξής:

Προπληρωμή:

PayPal, με τράπεζα και πιστωτικές κάρτες
Αντικαταβολή:

μετά την παράδοση σε συγκεκριμένη διεύθυνση.
μετά την παραλαβή στο γραφείο της αντίστοιχης εταιρείας ταχυμεταφορών ή στο εξουσιοδοτημένο γραφείο της ιστοσελίδας.
V. Παράδοση

1. Ο Καταναλωτής/ Χρήστης έχει το δικαίωμα να επιλέξει εάν η καθορισμένη, παραγγελθείσα και προπληρωμένη (ή με πληρωμή ) από αυτόν προϊόν πρέπει να παραδοθεί απευθείας σε μια διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτόν, να παραδοθεί με courier ή να παραληφθεί προσωπικά στο το γραφείο της Hase Logistik, reg. Αριθ. 203465 / του Προμηθευτή.

2. Η τιμή παράδοσης προσδιορίζεται ξεχωριστά κατά την εκτέλεση της παραγγελίας.

3. Η Ημερομηνία Παράδοσης είναι μόνο κατά προσέγγιση και ο χρόνος παράδοσης δεν είναι ουσιώδης, εκτός εάν συμφωνηθεί προηγουμένως από την Ιστοσελίδα γραπτώς. Τα Στοιχεία μπορούν να παραδίδονται από τον Ιστότοπο πριν από την Ημερομηνία Παράδοσης αφού ειδοποιήσουν έγκαιρα τον Καταναλωτή / Χρήστη. Συνήθως η ημερομηνία παράδοσης είναι εντός 1-5 εργάσιμων ημερών μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

VI. Ευθύνη

1. Η Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465/ ο Προμηθευτής, δεν εγγυάται την ειλικρίνεια, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Όλα τα υλικά προορίζονται μόνο για ενημέρωση και δεν συνιστούν συμβουλές για την αγορά του αντίστοιχου προϊόντος.

2. Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465/ ο Προμηθευτής δεν εγγυάται τις τιμές και αυτές οι τιμές για τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

3. Η Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465/ ο Προμηθευτής, διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να διακόψει την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε τμήμα ή περιεχόμενο της) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

4. Η Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465/ ο Προμηθευτής, δεν ευθύνεται σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

5. Η Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465/ ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστότοπων που είναι προσβάσιμοι μέσω των υπερσυνδέσμων που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα (αναφορές, σύνδεσμοι), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

6. Τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα υλικά που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, μαζί με το σχεδιασμό, τις εικόνες και τον πηγαίο κώδικα ανήκουν στην Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465 / τον Προμηθευτή ή στους διαφημιζόμενους του και προστατεύονται από την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

7. Ο Καταναλωτής / Χρήστης συμφωνεί κατά τη χρήση της πρόσβασης που παρέχεται μέσω της πλατφόρμας πληροφοριών που βασίζεται στο διαδίκτυο:

Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις αρχές της ηθικής.
να μην παραβαίνει τα υλικά ή άυλα δικαιώματα άλλων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και να ενημερώνει άμεσα την Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465 / τον Προμηθευτή, για κάθε περίπτωση πράξης ή διαπίστωσης παράβασης.
να μην εκτελεί καταχρηστικές ενέργειες υπό την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.
8. Ο Καταναλωτής / Χρήστης δεν επιτρέπεται να ανακτά, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να διαγράφει, να δημοσιεύει, να διανέμει και να δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους πόρους πληροφόρησης που φορτώνονται στην Ιστοσελίδα και δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί τη δική του βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή με βάση τους πόρους πληροφόρησης των βάσεων δεδομένων, που βρίσκονται στον Ιστότοπο, χωρίς τη ρητή άδεια της Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465 / του Προμηθευτή.

9. Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να διατίθενται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής μας.

10. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής σε οποιοδήποτε χρώμα.

11. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλά δεν υποχρεούμαστε να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων ή τιμολόγησης προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά τη διακριτική ευχέρεια μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όταν απαγορεύεται.

12. Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

VII. Πολιτική επιστροφής, Παράπονα και Αξιώσεις

- Γενική Πολιτική Επιστροφής

1. Οι αιτήσεις επιστροφής μπορούν να υποβληθούν από τον Καταναλωτή/ Χρήστη εντός 14 ημερών από την παραλαβή του Στοιχείου γραπτώς στη διεύθυνση [email protected], αναφέροντας με σαφήνεια τον λόγο επιστροφής, το όνομα του πελάτη, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (Όνομα δικαιούχου, SWIFT / BIC, IBAN, όνομα και διεύθυνση τράπεζας) για την επιστροφή χρημάτων και την ημερομηνία παραλαβής του στοιχείου.

2. Για να γίνει επιστροφή χρημάτων από την Ιστοσελίδα, ο Καταναλωτής / Χρήστης υποχρεούται να αποστείλει όλα τα Είδη του ιδίου τύπου που αγοράστηκαν με την ίδια παραγγελία (εάν είναι περισσότερα από ένα) με την πλήρη συσκευασία τους εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης. Ο ιστότοπος θα προχωρήσει με την επιστροφή χρημάτων μόνο αν όλα τα προϊόντα της ίδιας παραγγελίας επιστραφούν και μόνο ένα από αυτά έχει ανοιχθεί και χρησιμοποιηθεί μερικώς. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι επιστροφές χρημάτων δεν είναι δυνατές.

3. Ο καταναλωτής / χρήστης είναι υπεύθυνος για τα έξοδα αποστολής της επιστροφής που δεν σχετίζονται με ελαττωματικό προϊόν ή προϊόν που έχει υποστεί ζημιά κατά την αρχική αποστολή στον πελάτη. Τα έξοδα επιστροφής οργανώνονται εξ ολοκλήρου από τον Πελάτη / Χρήστη και δεν αποτελούν ευθύνη του Δικτυακού Τόπου.

4. Ο Δικτυακός Τόπος θα επιστρέψει την Τιμή του Στοιχείου μείον την Τιμή Παράδοσης στα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που παρήχθησαν εντός 7 ημερών από την παραλαβή των επιστραφέντων Στοιχείων.

5. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την αξίωση επιστροφής χρημάτων του Καταναλωτή/ Χρήστη εάν δεν πληρεί την προθεσμία των 14 ημερών ή η δυσαρέσκεια του πελάτη είναι αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης του Προϊόντος.

6. Η αποστολή / αξίωση των προϊόντων πρέπει να απευθύνεται στην Hase Logistik και όχι στον κατασκευαστή.

- Πολιτική επιστροφής - Μόνο Ελαττωματικά/Κατεστραμμένα Προϊόντα

1. Εάν έχετε ελαττωματικό προϊόν, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

2. Τα ελαττωματικά προϊόντα μπορούν να ανταλλάσσονται μόνο εντός 14 ημερών από την αγορά. Για να επεξεργαστούμε την ανταλλαγή σας, θα χρειαστούμε τον αριθμό παραγγελίας, την περιγραφή (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών) και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που μπορεί να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το πιθανό ελάττωμα.

3. Εάν ένα προϊόν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό λόγω σφάλματος του κατασκευαστή ή ελαττωματικών υλικών, θα ανταλλάξουμε το προϊόν όπως απαιτείται.

4. Ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας, ο χρόνος που μπορεί να χρειαστεί για να φτάσει το προϊόν αντικατάστασης μπορεί να διαφέρει.

5. Ο καταναλωτής πρέπει να επιθεωρήσει το προϊόν όταν το παραλάβει. Οποιεσδήποτε ζημιές από τη ναυτιλία πρέπει να αναφέρονται σε μας εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος στο [email protected] Περιλάβετε περιγραφή των ζημιών και φωτογραφίες. Αυτές οι πληροφορίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας συσκευάζονται και αποστέλλονται σωστά. Θα φροντίσουμε να αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα προϊόντα.

VIII. Εμπορική επικοινωνία

Αποδεχόμενος τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ο Καταναλωτής / Χρήστης συμφωνεί με την αποστολή μηνυμάτων από την Ιστοσελίδα ή συνδεδεμέων τρίτων με σκοπό την ενημέρωση και την προώθηση των προσφορών και των ευκαιριών που προσφέρονται στον ιστότοπο.

IX. Εφαρμόσιμος νόμος

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την επίδραση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για τη χρήση του ιστότοπου ή την παραβίαση τους, συμπεριλαμβανομένων διαφορών και διαφωνιών σχετικά με την εγκυρότητα, την ερμηνεία, τη λήξη, την εκτέλεση ή την παραβίαση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, διευθετείται από τα συμβαλλόμενα μέρη φιλικά. Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας, η διαφορά παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο.

Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας στον Ιστότοπο ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ/ ΧΡΗΣΤΗΣ/ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση και συμφωνεί πλήρως με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να συμμορφωθεί με αυτούς.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και η Συμφωνία μεταξύ του Καταναλωτή/ Χρήστη και της Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465 / του Προμηθευτή, τερματίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

κατά τη διάλυση ή την αφερεγγυότητα ή την πτώχευση ενός από τα μέρη.
κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των μερών γραπτώς.
μονομερώς με προηγούμενη ειδοποίηση ενός από τα μέρη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του άλλου μέρους.
σε περίπτωση που είναι αντικειμενικά αδύνατο για οποιοδήποτε από τα μέρη της συμφωνίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του·
κατά την κατάσχεση και τη σφράγιση των επαγγελματικών χώρων και εξοπλισμού από τις δημόσιες αρχές.
σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής του Καταναλωτή/ Χρήστη στην πλατφόρμα πληροφοριών για ηλεκτρονικές αγορές. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση πώλησης/ αγοράς που έχει συναφθεί, αλλά δεν έχει εκτελεσθεί, παραμένει σε ισχύ και υπόκειται σε εκτέλεση.
σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο. 55, παρ. 1 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.
Η χρήση αυτής της δικτυακής πύλης από εσάς αποτελεί αποδοχή όλων των όρων, προϋποθέσεων και οδηγιών.
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τη σχέση μεταξύ της Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465 / του Προμηθευτή και των πελατών του καταργούν όλους τους προηγούμενους και αρχίζουν να ισχύουν από την ημέρα της δημοσίευσής τους 01/08/2018.