Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η πλατφόρμα πληροφοριών για ηλεκτρονικές αγορές που βρίσκεται στη διεύθυνση διαδικτύου κάτω από τον τομέα της Ιστοσελίδας παρέχει στους Καταναλωτές / Χρήστες τη δυνατότητα αγοράς αγαθών εφοδιασμού τροφίμων και καλλυντικών χωρίς να απαιτεί την καταχώρηση ενός προφίλ του Χρήστη. Εάν ο Καταναλωτής / Χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει ένα προφίλ, ο τελευταίος πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα, ενώ αν ο Καταναλωτής / Χρήστης αρνηθεί να κάνει εγγραφή, ο τελευταίος πρέπει να ακολουθήσει μόνο τα βήματα που αφορούν την παραγγελία.

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα πληροφοριών για ηλεκτρονικές αγορές, ο Καταναλωτής / Χρήστης συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος ενδέχεται να συγκεντρώσει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία πληκτρολογείτε και υποβάλλετε, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.

2. Δεδομένα που επιτρέπουν στον ιστότοπο να αναγνωρίζει τον καταναλωτή / χρήστη, τις προτιμήσεις του και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής / χρήστης χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο.

3. Η διεύθυνση IP του Καταναλωτή / Χρήστη (αυτός είναι ο ατομικός αριθμός αναγνώρισης του υπολογιστή) η οποία καταγράφεται αυτόματα από τον διακομιστή ιστού. Αυτό χρησιμοποιείται για να σημειωθεί το ενδιαφέρον του Καταναλωτή / Χρήστη στην Ιστοσελίδα.

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους εξής σκοπούς:

1. Επεξεργασία της παραγγελίας σας, διατηρώντας τα αρχεία εγγύησης και παρέχοντας υπηρεσίες μετά την πώληση (μπορούμε να μεταφέρουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους για να προμηθεύσουμε/παραδώσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή/και να παρέχουμε εξυπηρέτηση μετά την πώληση).

2. Διενέργεια ελέγχων ασφάλειας (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διαβίβαση των στοιχείων σας σε οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων, οι οποίοι θα ελέγχουν τα στοιχεία που τους παρέχουμε σε δημόσιες και ιδιωτικές βάσεις δεδομένων και ενδέχεται να τηρούμε ένα αρχείο από αυτόν τον έλεγχο που θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικούς ελέγχους ασφαλείας - αυτό βοηθά στην προστασία από δόλιες συναλλαγές για εσάς και για εμάς).

3. Συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις - Ο ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τρίτους για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως επεξεργασία παραγγελιών, διαλογή δεδομένων, παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο ο Καταναλωτής/Χρήστης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και επικοινωνία με οποιονδήποτε τρόπο με τον Καταναλωτή/Χρήστη.

4. Ο δικτυακός τόπος θα ήθελε επίσης να ενημερώσει τον Καταναλωτή / Χρήστη για διάφορες προσφορές, αγαθά και υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον Καταναλωτή / Χρήστη. Ο καταναλωτής / χρήστης μπορεί δεχθεί επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, SMS ή άλλων μέσων, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογιών. Εάν ο Καταναλωτής / Χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει αυτές τις επικοινωνίες, ο Καταναλωτής / Χρήστης μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή ειδοποιώντας την Ιστοσελίδα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα “No Marketing" ή "Unsubscribe" ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος κάθε email που αποστέλλεται από την Ιστοσελίδα ή από τρίτους που συνδέονται με την Ιστοσελίδα.

Προφίλ, Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Καταναλωτή/Χρήστη (εγγεγραμμένου και μη εγγεγραμμένου)

Οι κανόνες αυτού του τμήματος των παρόντων Γενικών Όρων ισχύουν για τον Καταναλωτή / Χρήστη για τον οποίο θα μπορούσε να συναχθεί ότι είναι Καταναλωτής / Χρήστης με βάση τα δεδομένα που παρέχονται κατά τη σύναψη της συμφωνίας πώλησης / αγοράς και κατά την εγγραφή στην πλατφόρμα πληροφοριών, σύμφωνα με την οδηγία 97/7 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, σχετικά με τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.

1. Βήματα

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα προφίλ καταναλωτή / χρήστη μπορούν να δημιουργηθούν τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα. Για να δημιουργηθεί ένα ενεργό προφίλ Καταναλωτή / Χρήστη, το άτομο πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα εγγραφής που είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα παρέχοντας μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλήρη ονόματα, διεύθυνση παράδοσης, αριθμό τηλεφώνου και έναν κωδικό πρόσβασης. Το συμπληρωμένο έντυπο γίνεται ηλεκτρονικό έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο. 3 του EDESA, κατά την εγγραφή του ο Καταναλωτήσ/Χρήστης δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς Όρους και ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του EDESA το γραπτό έντυπο θα θεωρείται ότι τηρείται εάν δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό έγγραφο και αμφότερα τα μέρη της συμφωνίας δεσμεύονται από αυτά.
Με την εγγραφή στην πλατφόρμα, ο Καταναλωτής/Χρήστης επιβεβαιώνει ότι τα δεδομένα που παρέχονται στο έντυπο εγγραφής είναι σωστά και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των τρίτων.

2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Καταναλωτή/Χρήστη

Α. Ο Καταναλωτής/Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειές του που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου μέσω του προφίλ του, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών που έχουν συναφθεί και των πληρωμών που πραγματοποιούνται. Κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο καταναλωτής/ χρήστης πρέπει να αποφεύγει τη διεξαγωγή ενεργειών που παραβιάζουν τη νομοθεσία.

B. Ο Καταναλωτής / Χρήστης δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους καθώς και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

Γ. Ο Καταναλωτής / Χρήστης δεν επιτρέπεται να ανακτά, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να διαγράφει, να δημοσιεύει, να διανέμει και να δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους πόρους πληροφοριών που φορτώνονται στην Ιστοσελίδα και δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί δική του βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή με βάση τους πληροφοριακούς πόρους των βάσεων δεδομένων, που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα, χωρίς τη ρητή άδεια της Hase Logistik, Αριθ. Ρυθ. 203465 ή συνδεδεμένων τρίτων μερών.